Blog

                                                                                  Másokkal való együttműködés,
olyan mintha előnyt adnánk
                                                                           magunknak a versenyben

 

Idegenforgalmi fejlesztési folyamatok,

lehetőségek

Ráckevén és térségében

 

 

 

 

 

Ráckeve, 2014 október

Készítette Dr. Szánthó Györgyné

 

Legyen minden tervnek és programnak hívószava

 

Bevezető és tartalomjegyzék

 

Az összeállítás célja a teljesség igénye nélkül, ráirányítani a figyelmet arra a tényre, hogy városunk és a térség életében milyen fontos szerepet tölthetne be egy kiteljesedett turisztikai kínálat.

Fontos azt is látni, hogy a fejlesztések, program- és kínálatbővítés nem valósulhatnak meg az idegenforgalmi vállalkozások, civil szervezetek és az érintett önkormányzatok, elsősorban is Ráckeve Városának szándéka és összefogása nélkül.

Az együttműködés alapja megtalálni azt a hívó szót, amely rávilágít a közös munka szükségességére, prognosztizálva egyben a résztvevők számára a profitálási lehetőségüket.

Jelen anyag a számtalan lehetőség közül csak hat témát emel ki:

 1. Szerb templom és Világörökség
 2. A „gazdátlan” Savoyai kastély
 3. Európai Kulturális Útvonalak…
 4. Legyen a Csepel-sziget Európa kerékpáros centruma
 5. „János Vitéz”  Kertkultúra Kiállítás, Oktatási és Szabadidő Park - Ráckeve
 6. Újra Szent György napi és Szent Mihály napi vásár Ráckevén

 

 

1. Szerb templom és Világörökség

 

A templomot bemutató könyv 2008-as kiadása óta, ezt a több mint 500 éves épületegyüttest, sikerült sok szempontból a figyelem középpontjába állítani.

Ebben a munkában jelentős szerepet vállalt a Ráckeve Érték Egyesület, mint civil szervezet.

A világörökségi cím elnyerésével Ráckeve idegenforgalma – különösen az első években – a sokszorosára nőhetne. A látogatók fogadására megfelelő felkészültséggel kell rendelkeznie a városnak. Az idegenforgalmi szolgáltatók részben már felkészültek. Továbbá ismeretes, hogy ez a réteg reagál leggyorsabban a növekedési igényre.

Más kérdés az infrastruktúra, amely városi feladat.

Több lépcsős akkreditálás során – hazai és nemzetközi bizottság – születik döntés a megfelelésről. Ennek első lépcsőfoka a környezettanulmány. Ezért a városnak döntenie kell arról, meg tud illetve meg akar-e felelni ennek a kihívásnak?

 

Projektgazda: Ráckeve Érték Egyesület
Készültségi fok: előkészületek
Hatása: évente több tízezres látogatónövekedés

 

2. A „gazdátlan” Savoyai Kastély

 

Mint tudjuk, a kastély „A” kategóriás műemlék, azaz az állam elidegeníthetetlen tulajdona.

A ’70-es években történt felújítás óta – leszámítva a bérlők korlátozott lehetőségeit - még állagmegóvás sem valósult meg a kastélyon. Ez a tény rányomja bélyegét a kastély kinézetére, amely párosul a hasznosítás korlátainak növekedésével.

Mi történt azokban az esetekben, ahol a kastély felújítása, funkcióbővítése és megfelelő hasznosítása megvalósult? Egyszerűen gazdára talált az adott építmény. A gazda jellemzően,

 • Egy befektetői csoport
 • Az eredeti tulajdonos leszármazottja
 • A helyi önkormányzat

Amennyiben Ráckeve Városa foglalkozni szeretne a kastély sorsával, lehetőségem van olyan embereket meghívni egy beszélgetésre, előadásra, akik segíthetnek a feladatok (nehézségek) megismerésében, tanácsokat adhatnak, például                          

 • Gödöllői Grassalkovich - kastély igazgatója
 • Gróf Károlyi György – Fehérvárcsurgói kastély vagyonkezelője
 • A Pécsváradi Vár „gazdasszonya”

Új fejlemény, a kastély belekerült a Forster központ programba. A felújítandó 19 kastély közé.

Projektgazda:
Készültségi fok:
Hatása: megóvható az utókor számára is a város jelentős műemléke,  kulturális idegenforgalmi hasznosítás

 

3. Európai Kulturális Útvonalak

 

Röviden ezek lényegéről. Az utak 1947 óta szerveződnek, a Luxemburgi Nagyhercegség európai központból irányítottan.

Az utak célja: hozzáférhetővé tenni, emberközelbe hozni az európai történelmet, kultúrát, annak meghatározott szeletére fókuszálva.

Egy-egy ilyen út akkreditálásához számtalan feltételnek kell megfelelni. Ilyenek például: legalább három európai ország legyen részese, tartozzon hozzá turisztikai termék, úgy, mint tárgyak, brosúrák, honlap.

Jelenleg huszonkilenc Európai Kulturális Útvonal létezik, ebből ötnek részese hazánk:

 • Zsidó Összefogás Útja
 • Szent Márton Út
 • Szent Erzsébet Út
 • Szecessziós Út
 • Termálfürdők Útja

A további huszonnégy között több olyan is található, amelyhez
térségünk illetve városunk joggal csatlakozhatna

 • Ipari Műemlékek Útja – Ráckeve Hajómalom
 • Római Limes – Szigetújfalu
 • Habsburgok Útvonala – Savoyai kastély
 • Szőlő és Bor Útja – Szigetcsép, Ráckeve,  Hajós   

Lehetnénk kezdeményezői új utak kialakításának, mint például

 • Európa Nagy Reformátor egyéniségeinek Útja
 • Nemzetiségek együttélése

 

 

Egy biztos, mi itt az ország közepén egyben az európai kultúra és az európai kulturális útvonalak metszéspontjává válhatnánk. Ebből a tényből sok területen így például a térségre vonatkozó pályázatok terén is sokat profitálhatnánk.

 

Projektgazda: Ráckevei Duna Térségi TDM
Készültségi fok: felmérés szintjén
Hatása: gazdaságfejlesztő, nem csak a turizmus területén

 

 

 

 

4. Legyen a Csepel-sziget Európa kerékpáros centruma

 

Miért gondolom, hogy ez egy megvalósítható program?

 • Egy kerékpáros nemzetközi útvonal az EuroVelo 6-os itt halad át térségünkön keresztül.
 • A Ráckevei TDM dolgozik a szigeten belüli kerékpáros útvonalak kialakításán. Ezen a téren is fontos lenne az együttműködés a Szigetszentmiklósi TDM-mel.
 • Adottságaink: Történelmünk

Épített és gyakorolt kultúránk

Földrajzi elhelyezkedésünk és a kapcsolódó klíma

Természeti és élővilág szépségeink

 • Idegenforgalmi szolgáltatók eddigi felkészültsége, szándékuk a célirányos fejlesztésre.
 • A kulturális útvonalak mentén történő elhelyezkedésünk.

 

A program gazdája a Sophia Idegenforgalmi és Fejlesztő Társaság, a program nyitásaként egy nemzetközi konferenciát tervez 2015 júniusában.

Az idelátogató kerékpárosok ezen alkalommal személyes élményeket szerezhetnek városunkról és a térségről, ezért kulcskérdés lehet a nyitóprogram sikere.

(Tájékoztatásul csatolom a konferencia program borítóoldalát.)

 

Projektgazda: üzleti – Sophia Bt., térségi – a Ráckeve és Térsége TDM és Szigetszentmiklós és térsége TDM
Készültségi fok: nemzetközi szintű szervezés (önálló weboldal, európai utazási kiállításokon való részvétel)
Hatása: egy környezetkímélő, ismereteink szerint kulturált                          megjelenésű turisztikai közönség nagy létszámú megjelenése.

 

5. „János Vitéz”

Kertkultúra Kiállítás, Oktatási és Szabadidő Park

Ráckeve

 

A téma alapgondolata sokak számára már ismert lehet. A terv elindítása 2007 évre nyúlik vissza. Ekkor az ötlet gazdája Krumpach Erzsébet, a képviselő testület elé vitte a témát. A testület a 2007. május 18-i ülésén tárgyalta azt és 156/2007.(V. 18.) számon határozatot hozott. Ebben pártfogásába vette a tervet, elfogadta az e célra kijelölt területet és előtanulmány céljára pályázatot írt ki. Ennek eredményeként született egy tanulmány, a „Kertkultúra Kiállítás” címen. Ez kevésnek bizonyult az elképzelés sikerre viteléhez, elhalt az ügy.

Az idegenforgalmi fejlesztések témái között, és nyilvánvaló személyes érintettségem kapcsán is – megkérdezve az ötlet gazdáját nem bánja –e, ha én megpróbálom a témát kibővíteni és sikerre vinni – három évvel ezelőtt újra elővettem az elgondolást. Azóta számtalan emberrel tárgyaltam a kérdésben,

 

 • BCE Tájépítészeti Kar tanszékvezetőjével Dr. Fekete Alberttel – oktatás
 • Az Agrárkutató Intézet munkatársaival
 • Makovecz Imre mérnök úrral (mostanra már csak tanítványaival)
 • Az Emberi Erőforrás Minisztériumának illetékeseivel- felzárkóztatási program kérdésében – oktatás
 • Az Földművelésügyi Minisztérium illetékeseivel- munkahelyteremtés kapcsán
 • Több neves kertésszel, és pénzügyi szakértővel

Ezek alapján bővítettem, fejlesztettem a programot. Elkészítettem egy új tervet, és az új elemeket is beépítve elkészült egy másik tanulmány, már új címen. A fejlesztés részévé válhat   a város geotermikus kútjának alternatív hasznosítása is.

A tanulmány előlapját, tartalomjegyzékét, függelékét csatolom.

 

„János Vitéz”

Kertkultúra Kiállítás, Oktatási és Szabadidő Park

Ráckeve

Megvalósíthatósági tanulmány

Műleírás

Valóság a legendában

 

 

 

Ráckeve
2014
BIZALMAS
Közös és egyetemleges szerzői és felhasználói jog tulajdonosai:
SOPHIA Idegenforgalmi-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Betéti Társaság
Dr. Szánthó Györgyné

 

 

 

Sok minden együtt van ahhoz, hogy a megvalósítás irányába induljon a fejlesztés.

Az elképzelés az, hogy a terv Ráckeve és térségének összefogásával valósulhasson meg.

A hamarosan napirenden lévő pályázati kiírások – a kész tanulmány mellett – feltételezi a szakmai, pénzügyi és más támogató befektetők egy platformra hívását.

Ennek megjelenési formája egy konzorcium lehet.

Fontos tudni, hogy Ráckeve városa most hogyan áll ehhez a fejlesztéshez, amellyel nemcsak hazánkban, hanem az egész kontinensen egyedülálló létesítmény jöhet létre.

1. Fenntartja-e a 2007-es elképzeléseket, miszerint az engedélyezések terén, és adókedvezmények meghirdetésével, vagy más ösztönzőkkel tudja támogatni a megvalósítást.

2. A siker érdekében segíteni kívánja a konzorcium munkáját küldött részvétele útján.

3. Befektetőként kíván megjelenni

4 .Más módon fejezné ki együttműködését

Tisztában vagyok azzal, hogy a döntés meghozatalához sokkal több információhoz lesz szükség, melyet igény esetén természetesen rendelkezésre bocsátok.

 

Projektgazda: Dr. Szánthó Györgyné
Készültségi fok: Előtanulmány
Hatása: Európában egyedülálló turisztikai attrakció, oktatási központ

 

6. Szent György nap és Szent Mihály napi vásár

Ráckevén

Az év elején a Ráckeve Érték Egyesület egyedi elbírálásra támogatási igényt nyújtott be a (mára már) Földművelésügyi Minisztériumnál.

Ennek tárgya a ’80-as években megszűnt, cím szerint vásár úja indítása városunkban. A minisztérium elismerte a törekvést és támogatást nyújtott a vásár megtervezésére, marketing munkáira.

Ezek a munkák – kivéve a direkt marketing részt, melyre az áprilisi nyitást megelőzően kerül logikusan sor – befejeződtek. Ennek teljes anyaga papíralapon és elektronikus formában is átadásra került az Önkormányzatnak további felhasználásra.

A munkálatokban aktívan részt vett a Ráckevei TDM, melynek honlapján már olvasható a vásár anyag és további egy évig is vállalta annak naprakészen tartását.

A meghirdetett rövid névválasztás nyertese a „Ráckevei kavalkád” nevet adta, amely elfogadásra került.

A pontos tartalmat és az annak megfelelő tennivalókat a komplett anyag tartalmazza.

Javaslatom az, hogy a miniszter urat hívjuk meg a megnyitóra. Ezzel jelentős „ingyen-reklámot” is szerezhetnénk a programnak.

A tervből kiderül, hogy a vásári forgatagon kívül különböző programok, még kis színpadi produkcióra is készült.

Megfelelő berendezés, hirdetés, invitálás, és jó szervezés esetén ez városunkban egy újabb – nemcsak mezőgazdasági töltetű – idegenforgalmat is generáló eseménye lehet.

Mindkét egyesület – a Ráckeve Érték és a TDM- továbbra is szívügyének tartja a sikeres megvalósítást

 

Projektgazda: Terv és előkészítés - Ráckeve Érték Egyesület, Üzemeltetés – RÁVÜSZ kft
Készültségi fok: Terv és marketing kész
Hatása: háztáji mezőgazdaság fejlesztése, idegenforgalom növelés

 

Ahol megelevenedett Jókai, Krúdy, Mikszáth világa, a magyar történelem és kultúra a Felvidék tájain. Az október 23-25 közötti kirándulásunkon az időjárás nem volt kegyes hozzánk. Ez azonban nem volt akadály abban, hogy jól érezzük magunkat. A melegítő italok mellett magunkba szívtuk nagy tudású idegenvezetőnk ismertetőit, a Tátra és az alatta fekvő táj képeinek szépségét

 

 

Lépjen kapcsolatba velünk!


Iratkozzon fel hírlevelünkre